1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
onderzoek-afbeelding Vind je zorg

Wat wilt u vinden?

U typt liever even een zoekwoord in, in plaats van de hele website te bekijken? Dat kan hier! Zet het onderwerp waarover u informatie wilt in het 'zoekveld', klik op de groene knop 'zoeken' en u vindt wat u zocht. Succes met uw pad naar gezondheid!Maak uw selectie

Selecteer uw zorgverlener

Maak hier de selectie om uw zorgverlener te vinden (let op: onderaan het overzicht kunt u in sommige gevallen met een groene balk naar rechts bewegen):Zorgverleners

met de ingevulde gegevens hebben wij 472 zorgverleners beschikbaar om u te helpen
Lees verder

Klassiek Oosters

Klassiek Oosters behandelperspectief

Behandelvormen die in hun oorspronkelijke vorm worden gegeven zijn ingedeeld onder Klassiek Oosters. Terug naar het basisprincipe en niet aangevuld met eclectisch energetische vormen van behandeling.

Oosterse therapieën betreffen traditionele therapievormen die al eeuwenoud zijn in het land van herkomst. De therapieën zijn geheel Oosters ontwikkeld en worden toegepast op emotioneel, lichamelijk en/of psychisch vlak.

Vanuit de Oosterse denkwijze wordt er behandeld op de energiebanen binnen het menselijk lichaam. Hier valt te denken aan acupunctuur (China) en shiatsu (Japan) en ayurveda (India).

Onder de Oosters therapievormen vallen de traditionele Boeddhistische, Hindoeïstische, Tibetaanse (vorm van boeddhisme die aan het eind van de 7e eeuw in Tibet ontstond) leef- en denkgeneeswijze.

Het Sjamanisme is een duizend jaar oude en beproefde methode om genezing tot stand te brengen. Genezing tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen mensen onderling en genezing tussen de mens en zijn spirituele bron.

Lees verder

Energetisch

Energetisch behandelperspectief

Het werken met energiebanen (meridianen), chakra’s en natuurelementen hebben een duidelijke plek in de Energetische therapie. Energie ligt ten grondslag aan ons leven.

Energetische therapie richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens en niet alleen op de zieke organen en bijkomende symptomen. Dit gebeurt op het lichamelijke, energetische en psychische niveau. Ook de omgeving waarin de mens zich bevindt en de wisselwerking die hieruit voortvloeit wordt aandachtig bekeken.

Een energetisch zorgverlener gaat ervanuit, dat mensen ziek worden als hun evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opzicht, meestal langdurig is verstoord.

Kosmische energie

Er is een eenheid en samenhang van de kosmische werkelijkheid en de gehele mens (holisme). Het kosmisch holisme hanteert een verdergaande verbondenheid van mens, aarde en kosmos: soms tot in de helende krachten van de paranormale wereld.

De zorgverlener werkt met kosmische en universele energie die helpen om blokkades op te lossen. Hij of zij stimuleert het lichaam tot het activeren van het zelfherstellend vermogen, bijvoorbeeld door meditatie of ontspanningsoefeningen. Het gaat erom de gedachten tot stilstand te brengen. Daardoor kan een groter zelfbewustzijn ontstaan. Wie regelmatig oefent, komt open te staan voor het geheel van zijn existentie. Soms met gebruik van een mantra (een wachtwoord tot uw ziel). De zorgvrager geeft dan een deel van zijn of haar eigen regie over.

Lees verder

Antroposofisch

Antroposofisch behandelperspectief

De grondlegger van de Antroposofie is Rudolf Steiner (1861-1925). Uit de samenwerking met de Nederlandse vrouwelijke arts, Ita Wegman, is de Antroposofische geneeskunde ontstaan. 

De antroposofie komt tegemoet aan concrete vragen die het leven ons kan stellen. Zij probeert die te beantwoorden door een innerlijke, meditatief-kunstzinnige verdieping. Het behandelperspectief Antroposofie is samengesteld uit twee Griekse woorden, te weten: anthropos = Mens en  sophia = Wijsheid.

Antroposofie is de weg om door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording van uzelf, in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid. Een dergelijke persoonlijke zoektocht karakteriseert zich door trefwoorden als aandacht en inspiratie, authenticiteit en intuïtie, zich verbinden en verantwoordelijke duurzaamheid. Er is sprake van een kosmisch holisme, waarin ook de gedachte van reïncarnatie een plaats vindt. De antroposofie veronderstelt een boven zintuiglijke esoterische relatie tussen mens, aarde en kosmos.

Vier lagen in de mens

De Antroposofie onderscheidt vier lagen in de mens:

  • Het fysieke lichaam maakt deel uit van de materiële wereld, die wij zien, voelen en onderzoeken.
  • Het levenslichaam is niet tastbaar of zichtbare en verzorgt levensfuncties zoals opbouw en herstel, ritme, afbraak, erfelijkheid, groei en opname van voeding van en door het fysieke lichaam.
  • De ziel is het gebied van onze gevoelens: vreugde en verdriet, liefde en angst, sympathie en antipathie.
  • De geestelijke kern, het geestelijke aspect van de antroposofie komt tot uiting in de oriëntatie op het spirituele in de mens, met de kernwaarden van moraliteit, ervaren van kwaliteit en zin en leven in duurzaamheid. Spiritualiteit staat niet op zichzelf, maar wordt gepraktiseerd in zorg voor de andere mens en de aarde.
Lees verder

Holistisch Westers

Holistisch Westers behandelperspectief

De letterlijke betekenis van holistisch is terug te leiden naar het Griekse holos, wat geheel betekent. Binnen deze behandelvormen wordt dan ook gekeken naar de gehele mens: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel.

Er wordt uitgegaan van de essentie dat alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Wanneer er binnen het systeem (de mens) ergens een verstoring zit, brengt dit het systeem uit balans.

Externe prikkels

De behandeling vanuit het Holistisch Westers behandelperspectief gaat uit van de waarneming dat het lichaam zichzelf herstelt. Soms heeft het daarvoor externe prikkels nodig. Ze werken niet op energetische basis, maar grijpen terug op de embryonale ontwikkeling van de mens met een segmentale opbouw. Daardoor bestaan er relaties tussen organen, huidgebieden, gewrichten etc. In “segmentale therapieën” speelt de wervelkolom (en de bijbehorende spieren, zenuwen, huidgebieden, organen) een grote rol.

Vanuit de chiropraxie, osteopathie en manuele therapie is bekend dat een prikkel op een wervel, ook invloed (via het zenuwstelsel) heeft op organen, spierspanningen etc. Naast het biomechanische effect (mobiliseren van de wervel), speelt dus ook het neuro reflectoire element een belangrijke rol. Bekende klachtenbeelden zijn bijvoorbeeld rugpijn, whiplash, bekkenklachten, nek-schouderklachten, hoofdpijn, en vele andere ‘onbegrepen’ pijnen. Bekend zijn therapievormen die werken met reflexzones, bindweefselzones, fasciatechnieken, triggerpoints en neurologische bewegingsoefeningen.

Lees verder

Practice based evidence

Practice based evidence

Practice based evidence werken betekent dat de ervaring van de zorgverlener en het effect dat de zorgvrager na de behandeling ervaart, meeweegt in het aantonen van de effectiviteit.  

De zorgverlener doet zelf onderzoek om zijn handelen te vernieuwen, te ontwikkelen en te toetsen. Het zoeken naar nieuw bewijs (evidence) is zo onderdeel van het professionele handelen. 

Bayesiaanse waarschijnlijkheidsrekening

Hierbij past ook een andere en klassieker statistiek, namelijk de Bayesiaanse waarschijnlijkheidsrekening. Daarbij worden kansen voortdurend herzien op basis van beschikbaar gekomen nieuwe informatie. 

Dit maakt de effectiviteit van de behandeling voor de zorgvrager inzichtelijk. Vanuit de combinatie van individuele gegevens en ervaring van de zorgverlener ontstaat een reëel beeld van de effectiviteit van de behandeling. Zorgverleners behandelen daardoor heel specifiek en efficiënt op basis van het resultaat. Ze kunnen aan hun zorgvragers aantonen dat de behandeling resultaat heeft.  

Lees verder

Voor wie van belang en waarom

Voor wie van belang en waarom?

Veel zorgverleners hebben jarenlang ervaring in het complementaire zorgveld.
Toch is onderzoek en effectmeting een wezenlijk onderdeel van hun werk. 

Onderzoek en effectmeting is van belang voor de volgende drie doelgroepen:

  1. Zorgvragers: onderzoek en effectmeting dragen bij aan de veiligheid en kwaliteit van een behandeling. De kwaliteit van leven van de zorgvrager is hiermee gemoeid.
  2. Zorgverleners: door onderzoek en effectmeting krijgen zorgverleners handvatten ter verbetering en versterking van hun professionaliteit gericht op die kwaliteit van leven.
  3. Zorgveld: het imago van de gezondheidszorg verbetert door onderzoek en effectmeting. Beleidsmakers en zorgverzekeraars hebben hier baat bij en dus ook de zorgvrager.
Lees verder

NIBIG

NIBIG                 

De afkorting NIBIG staat voor Nederlands Instituut voor Bevordering van Integrale Gezondheidszorg.Integrale gezondheidszorg is de samenwerking  tussen complementaire en reguliere zorg.

Waarom stimuleert het NIBIG integrale gezondheid?
Omdat goede samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines en behandeling met een groter aanbod therapievormen samen leiden tot optimaal herstel. Naast directe ondersteuning in het werkveld organiseert het NIBIG bijeenkomsten om kennis te bevorderen (=professionalisering). 

Activiteiten voor zorgverleners
Core businness van zorgverleners is de klachtbehandeling van de zorgvrager. De (administratieve) zaken van de zorgverlener kosten tijd en inspanning. Het NIBIG neemt u die zo veel mogelijk uit handen door het leveren van een aantal diensten, zodat u zich vooral met het geven van zorg bezig houdt. Een voorbeeld: de zorgverlener registreert zich voor de Wkkgz bij het NIBIG.
Het NIBIG heeft een door de overheid erkende geschilleninstantie. Daarnaast functioneert het NIBIG Solidariteitsfonds. Het doel van deze stichting is onder andere het vormen van een financiële buffer in het geval de kosten van de procedure wordt afgewenteld op de zorgverlener. Het Solidariteitsfonds kan dan de zorgverlener tegemoetkomen.

Activiteiten voor beroepsorganisaties en opleiders
Beroepsorganisaties en opleiders kloppen aan voor administratieve en ICT-diensten.
Ga naar de website van het NIBIG.

 

Lees verder

Qualitricz

Qualitricz 

Qualitricz levert een bijdrage aan een transparant en inzichtelijk complementair en integraal zorgveld. Hierbij helpt het kwaliteits- en classificatiesysteem Qualitricz Online. FLICZ stelt de inhoudelijke en technische eisen die hieraan worden gesteld.

Het doel is dat geregistreerde zorgverleners een plek vinden in het classificatiesysteem Qualitricz Online. Daar staan zij met de door hen behaalde opleiding en ervaring. Daar komen zij als ondernemende zorgverlener tot hun recht met alle opgedane competenties (kennis en kunde) en hun behandelperspectief.

Lees verder