1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
gezondheidszorg-afbeelding Vind je zorg

Voor wie van belang en waarom?

Veel zorgverleners hebben jarenlang ervaring in het complementaire zorgveld.
Toch is onderzoek en effectmeting een wezenlijk onderdeel van hun werk. 

Onderzoek en effectmeting is van belang voor de volgende drie doelgroepen:

  1. Zorgvragers: onderzoek en effectmeting dragen bij aan de veiligheid en kwaliteit van een behandeling. De kwaliteit van leven van de zorgvrager is hiermee gemoeid.
  2. Zorgverleners: door onderzoek en effectmeting krijgen zorgverleners handvatten ter verbetering en versterking van hun professionaliteit gericht op die kwaliteit van leven.
  3. Zorgveld: het imago van de gezondheidszorg verbetert door onderzoek en effectmeting. Beleidsmakers en zorgverzekeraars hebben hier baat bij en dus ook de zorgvrager.