1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
Vind je zorg

Integrale zorg, waarom samenwerking? 

Intergrale zorg is samenwerking tussen regulier en complementair. Het vindt plaats op heel veel vlakken: tussen zorgvrager en zorgverlener, zorgverleners onderling en tussen andere partijen die zich inzetten voor het zorgveld.

Samenwerking tussen zorgverleners onderling betekent maximale keuze aan behandelmogelijkheden en de grootste kans op herstel. De vergroting van het zorgaanbod zal positief bijdragen aan het bedrag dat de zorgvrager dient te betalen. De verschillende organisaties uit het zorgveld die zich inzetten voor vindjezorg.nl creëren transparatie en inzicht, zodat de keuze voor de zorgvrager makkelijker wordt en zorgverleners naar de juiste collega doorverwijzen.

Integrale zorg

Steeds meer zorgvragers zoeken hulp buiten de gebaande paden vanwege hun intrinsieke drang om gezond te zijn of om beter te worden. U heeft behoefte aan een keuze uit reguliere en complementaire behandelingen. Meer eenheid en transparantie maakt het makkelijker om te kiezen.

Hiervoor heeft u informatie nodig over kwaliteit, effectiviteit, veiligheid en de ervaring van de zorgverlener. Daarom is het ‘Vindjezorg.nl’-initiatief tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen.

Integrale gezondheidszorg kijkt naar de gehele mens, stelt de therapeutische relatie tussen zorgvrager en zorgverlener centraal en maakt gebruik van practice based onderzoek om alle geschikte en veilige therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en disciplines te gebruiken. Zó komen we tot optimale gezondheid en optimaal herstel. 

Een deel van de regulier opgeleide zorgverleners heeft een integrale zorgvisie. Integraal staat voor verbinding tussen de regulier opgeleide zorgverleners met een integrale zorgvisie én complementaire zorg met ook natuurlijke middelen. Dat wil dus zeggen dat reguliere zorgverleners doorverwijzen naar complementaire zorgverleners. Juist nu er zoveel druk staat op de zorg is ook doorverwijzing van groot belang.

Vindjezorg.nl

Artsen, therapeuten en zorgvragers werken samen met nadruk op preventie, op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. U weet waar u zich prettig bij voelt en u bepaalt zelf welke behandelmethoden u kiest.

Hiervoor heeft u informatie nodig over kwaliteit, effectiviteit, veiligheid en de ervaring van de zorgverlener. Daarom is het ‘Vindjezorg.nl’-initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen.

Onderstaande organisaties zetten zich in voor Vindjezorg.nl: