1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
eberhard-grossgasteiger-nqYbkm8Wg_I-unsplash Vind je zorg

Energetisch behandelperspectief

Het werken met energiebanen (meridianen), chakra’s en natuurelementen hebben een duidelijke plek in de Energetische therapie. Energie ligt ten grondslag aan ons leven.

Energetische therapie richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens en niet alleen op de zieke organen en bijkomende symptomen. Dit gebeurt op het lichamelijke, energetische en psychische niveau. Ook de omgeving waarin de mens zich bevindt en de wisselwerking die hieruit voortvloeit wordt aandachtig bekeken.

Een energetisch zorgverlener gaat ervanuit, dat mensen ziek worden als hun evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opzicht, meestal langdurig is verstoord.

Kosmische energie

Er is een eenheid en samenhang van de kosmische werkelijkheid en de gehele mens (holisme). Het kosmisch holisme hanteert een verdergaande verbondenheid van mens, aarde en kosmos: soms tot in de helende krachten van de paranormale wereld.

De zorgverlener werkt met kosmische en universele energie die helpen om blokkades op te lossen. Hij of zij stimuleert het lichaam tot het activeren van het zelfherstellend vermogen, bijvoorbeeld door meditatie of ontspanningsoefeningen. Het gaat erom de gedachten tot stilstand te brengen. Daardoor kan een groter zelfbewustzijn ontstaan. Wie regelmatig oefent, komt open te staan voor het geheel van zijn existentie. Soms met gebruik van een mantra (een wachtwoord tot uw ziel). De zorgvrager geeft dan een deel van zijn of haar eigen regie over.