1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
jan-antonin-kolar-KERVbxLVLiY-unsplash Vind je zorg

Soorten zorg

Hoe zijn zorgverleners in Nederland te onderscheiden naar de opleiding die men heeft gevolgd. Welke beroepen horen wel of niet bij de BIG-registratie? Hoe kan de complementaire zorg worden ingedeeld? Wat is integratieve zorg? Hoe kunnen zorgverleners die met elkaar willen samenwerken elkaar onderling vinden?

In grote lijnen is qua opleiding de volgende indeling in de zorg te maken:

 • Reguliere zorg
 • Complementaire zorg
 • Integratieve zorg
 • Aanvullende zorg, breed spectrum (kenmerk: diversiteit)
Reguliere zorg

Zorgverleners uit de BIG-beroepen staan in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht. De BIG-beroepen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, ook wel ‘artikelen’ genoemd. De website van de overheid is leidend.

 • Artikel 3-beroepen hebben een wettelijk beschermde beroepstitel en moeten zich registreren in het BIG-register. Ze vallen onder het tuchtrecht.
  • Apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige, verpleegkundige.
 • Artikel 34-beroepen hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel en staan niet geregistreerd in het BIG-register, Ze vallen ook niet onder het tuchtrecht.
  • Apothekersassistent, diëtist, ergotherapeut, huidtherapeut, klinisch fysicus, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, optometrist, orthoptist, podotherapeut, radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant, tandprotheticus, verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er).
 • Artikel 36a-beroepen (experimenteer beroepen) hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel en kunnen zich tijdelijk registreren in het BIG-register. Ze vallen onder het tuchtrecht en mogen voorbehouden handelingen uitvoeren. Deze beroepen hebben een tijdelijk zelfstandige bevoegdheid.
  • Klinisch technoloog, bachelor medisch hulpverlener, verpleegkundig specialist.

De BIG-geregistreerde zorgverleners zijn als volgt in te delen:

 • Alleen regulier opgeleid, niet openstaand voor samenwerking met complementaire zorgverleners
 • Alleen regulier opgeleid, wel openstaand voor samenwerking met complementaire zorgverleners
 • Regulier en complementair opgeleid (= integratief opgeleid)
Complementaire zorg

Complementaire gezondheidszorg werkt op holistische basis. De behandelmethoden zijn aanvullend op de reguliere geneeskunde, maar worden niet onderwezen aan Nederlandse universiteiten en (erkende) hogescholen. Complementaire therapieën worden naast en aanvullend aan de reguliere geneeskunde toegepast. 
Dit betreft een grote groep zorgverleners die zeer divers is opgeleid en meestal intuïtief van aard. Een deel beschouwt zich een ‘vrije’ zorgverlener, die zich niet in een hokje laat dirigeren, een ander deel niet.      

Integratieve zorg

De zorgverlener heeft kennis van beide benaderingen opgedaan en is zowel regulier als complementair opgeleid. Integratieve zorgverleners hebben door de gevolgde opleidingen kennis van (een deel van) beide disciplines. 

Aanvullende zorg, breed spectrum

De zorgverlener zoekt geen integrale samenwerking of kiest bewust om geclassificeerd te staan als vrije zorgverlener en is niet aangesloten bij een beroepsorganisatie.