1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
onderzoek-afbeelding Vind je zorg

NIBIG                 

De afkorting NIBIG staat voor Nederlands Instituut voor Bevordering van Integrale Gezondheidszorg.Integrale gezondheidszorg is de samenwerking  tussen complementaire en reguliere zorg.

Waarom stimuleert het NIBIG integrale gezondheid?
Omdat goede samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines en behandeling met een groter aanbod therapievormen samen leiden tot optimaal herstel. Naast directe ondersteuning in het werkveld organiseert het NIBIG bijeenkomsten om kennis te bevorderen (=professionalisering). 

Activiteiten voor zorgverleners
Core businness van zorgverleners is de klachtbehandeling van de zorgvrager. De (administratieve) zaken van de zorgverlener kosten tijd en inspanning. Het NIBIG neemt u die zo veel mogelijk uit handen door het leveren van een aantal diensten, zodat u zich vooral met het geven van zorg bezig houdt. Een voorbeeld: de zorgverlener registreert zich voor de Wkkgz bij het NIBIG.
Het NIBIG heeft een door de overheid erkende geschilleninstantie. Daarnaast functioneert het NIBIG Solidariteitsfonds. Het doel van deze stichting is onder andere het vormen van een financiële buffer in het geval de kosten van de procedure wordt afgewenteld op de zorgverlener. Het Solidariteitsfonds kan dan de zorgverlener tegemoetkomen.

Activiteiten voor beroepsorganisaties en opleiders
Beroepsorganisaties en opleiders kloppen aan voor administratieve en ICT-diensten.
Ga naar de website van het NIBIG.