1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
gezondheidszorg-afbeelding Vind je zorg

Practice based evidence

Practice based evidence werken betekent dat de ervaring van de zorgverlener en het effect dat de zorgvrager na de behandeling ervaart, meeweegt in het aantonen van de effectiviteit.  

De zorgverlener doet zelf onderzoek om zijn handelen te vernieuwen, te ontwikkelen en te toetsen. Het zoeken naar nieuw bewijs (evidence) is zo onderdeel van het professionele handelen. 

Bayesiaanse waarschijnlijkheidsrekening

Hierbij past ook een andere en klassieker statistiek, namelijk de Bayesiaanse waarschijnlijkheidsrekening. Daarbij worden kansen voortdurend herzien op basis van beschikbaar gekomen nieuwe informatie. 

Dit maakt de effectiviteit van de behandeling voor de zorgvrager inzichtelijk. Vanuit de combinatie van individuele gegevens en ervaring van de zorgverlener ontstaat een reëel beeld van de effectiviteit van de behandeling. Zorgverleners behandelen daardoor heel specifiek en efficiënt op basis van het resultaat. Ze kunnen aan hun zorgvragers aantonen dat de behandeling resultaat heeft.