1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
zorgverleners-afbeelding Vind je zorg

Transparantie in CIM en CAM-veld     

In Amerika worden de termen CIM en CAM gebruikt voor aanvullende zorg. Die afkortingen zijn inmiddels in Nederland ingeburgerd, en worden gehanteerd in het Classificatiesysteem.

Nederlandse artsen met integrale zorgvisie geven voorkeur aan “Integrative Medicine” als benaming, afgekort tot IM. Complementary and Integrative Medicine (CIM) en Complementary and Alternative Medicine (CAM),  verwijzen naar een breed scala aan gezondheidsmethodes die niet worden beschouwd als een onderdeel van reguliere geneeskunde.

Door de veranderende visie op gezondheid, ziekte en zorg verandert ook de visie op complementaire zorg. Reguliere en complementaire zorg groeien steeds meer naar elkaar toe. Keuze uit meer beschikbare behandelwijzen leidt tot een betere gezondheid van de zorgvrager en verhoogt dus diens kwaliteit van leven.

Een zorgverlener met een integrale zorgvisie kijkt over de beroepsgrens heen en wisselt ervaringen en bevindingen uit met collega-zorgverleners. Hiervoor moet het wel duidelijk zijn met wie het mogelijk is om samen te werken aan de andere kant van die beroepsgrens. 

Transparantie over kwaliteit, veiligheid, patiëntervaringen en behandelperspectief,  is  de basis voor de ontwikkeling van integrale zorg.  Daarvoor is de website vindjezorg.nl in het leven geroepen.