1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
zorgverleners-afbeelding Vind je zorg

Over de vereisten, kwalitatief veilige en goede zorg 

Kwalitatief goede en veilige zorg is een vereiste voor verbetering van gezondheid! Patiëntveiligheid staat ook hoog op de agenda van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Zorginstellingen en zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor patiëntgerichte, kwalitatief goede en veilige zorg. Daarbij staan zij voor een practice based benadering. De Rijksoverheid helpt mee door voorwaarden te scheppen via wetgeving. Bijvoorbeeld de afspraak om veiligheidsprogramma’s blijvend te verbeteren. De maatregelen staan in de  Initiatiefnota over patiëntveiligheid en het projectplan Veiligheidsagenda 2013 – 2015.  

Voorkomen van fouten

Kwalitatief goed en veilig werken is het uitgangspunt bij het werken in de zorg. In zorginstellingen zijn alle betrokkenen, individueel en gezamenlijk, ervoor verantwoordelijk om fouten zo veel mogelijk te voorkomen en om over gemaakte fouten transparant te communiceren, om hiervan te leren.   

Zorgvragers dragen zelf bij aan veilige zorg met behulp van patiëntveiligheidskaarten. Een zorgverlener reikt hem uit en bespreekt hem met de zorgvrager. Deze weet dan waar, tijdens de behandeling, op te letten en welke vragen te stellen als het mis dreigt gaan.