1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
zorgverleners-afbeelding Vind je zorg

Classificatie- en kwaliteitssysteemQualitricz Online      

Qualitricz geeft doorzicht (transparantie) en inzicht (het werken met begrijpelijke en heldere kaders). Dit systeem helpt zo de kwaliteit van zorg te verhogen en het imago van het complementaire veld te verbeteren. 

Het classificatiesysteem Qualitricz Online is een administratiesysteem voor integrale zorg én een kwaliteitsinstrument voor de complementaire en integrale zorg. Verzekeraars en toezichthouders hebben hier baat bij, zij zijn geïnteresseerd in doeltreffendheid van de behandeling tegen een zo goed mogelijke prijs . Het draagt bij aan het doel om de zorgvrager kwalitatief veilige en goede zorg te geven in een transparante omgeving.

Elke geclassificeerde zorgverlener voldoet aan een aantal inhoudelijke basiseisen en ontwikkelt zich en houdt zijn beroepscompetenties bij.  In Qualitricz Online is dit duidelijk geregistreerd. Daarnaast toont het classificatiesysteem de feitelijke werkervaring van de zorgverlener en de effectiviteit van de behandeling (practice based evidence).