1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
Vind je zorg

U bent zorgverlener

De Nederlandse samenleving is meer dan ooit in beweging, zo ook het zorgveld. De zorgvrager wordt mondiger en wil steeds meer informatie.

Zorgvragers vormen de beweging van onderop, die essentieel is voor de transitie naar een beter aangepast zorgveld. Het integraal en complementaire zorgveld moet zelf duidelijke keuzes maken. Niet van bovenaf opgelegd, maar vanwege een intrinsieke motivatie.

Al veel jaren proberen alle beroepsgroepen in dit veld zich extern zó te profileren dat ze worden erkend. Erkend door wie? Iedereen probeert eigenlijk precies hetzelfde te doen: voldoen aan de criteria van de zorgverzekeraars om in het aanvullend pakket te komenDie verzekeraars vragen om gezamenlijke en door het hele verdeelde veld (verschillende koepels en beroepsgroepen) gedragen kwaliteitscriteria. 

Een duurzaam zorgstelsel vraagt om betrouwbaarheid, om een authentiek belang van kwalitatief goed, transparante en veilige zorg voor de zorgvrager. Niet allereerst een goed inkomen, maar intrinsieke nieuwsgierigheid naar wat goede kwalitatieve zorg moet zijn. 

Hoe functioneert dit veld beter? Informatie speelt een heel belangrijke rol. Wie kan mij helpen bij mijn klachten? Waar kan ik hen vinden? Waar baseren ze zich op? Kan ik die informatie vertrouwen? Wat zijn de ervaringen van andere mensen? 

Daarom een oproep aan de zorgverlener: deel uw kwaliteiten op een oprechte en open manier. Dan kunnen mensen die uw hulp nodig hebben u vinden.