1 platform
zichtbaarheid
zorgvragers & zorgverleners samen
onderzoek-afbeelding Vind je zorg

Platform IG                                                                

Platform IG (Platform Integrale Gezondheidszorg), Stichting van Integrale Gezondheid, bevordert zorg met eigen regie. Het focust zich op gezondheidsbevordering in plaats van ziektebestrijding en op leefstijlgeneeskunde als regulier onderdeel van de geneeskundige opleiding. Preventie gaat daaraan vooraf. Platform IG staat voor een practise based evidence.

Preventie

Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven, door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Preventieve maatregelen worden op verschillende locaties (settings) uitgevoerd, vooral in de zorg, op school, in de wijk en op de werkplek. Bij een integrale benadering richten preventiemaatregelen zich zowel op het gedrag van de personen als op de fysieke en sociale omgeving. Dit kan uitsluitend door een integrale benadering van de zorgvraag en een holistisch beeld van de zorgvrager.

WijzerNaarGezondheid.nl

Welke vorm van gezondheidszorg helpt bij welke aandoening? In hoeverre is de werking wetenschappelijk onderbouwd? Dat zijn de vragen van waaruit de gezondheidszorg zou moeten werken. Het Platform Integrale Gezondheidszorg heeft daarom het initiatief genomen om een website te ontwikkelen waar deze vragen worden beantwoord: www.wijzernaargezondheid.nl. Deze website onderscheidt zich van andere sites door de combinatie van informatie.